WITAMY W LABORATORIUM

TESTY APARATURY RTG

Abyś miał pewność, że sprzęt, którym dysponujesz jest w pełni diagnostyczny oraz bezpieczny wykonamy testy jakości Twojej aparatury rentgenowskiej

TESTY AKCEPTACYJNE

Wykonujemy w celu sprawdzenia parametrów technicznych nowo zainstalowanej aparatury radiologicznej.

TESTY SPECJALISTYCZNE

Wykonujemy w celu sprawdzenia zgodności wartości parametrów fizycznych określonych w specyfikacji technicznej ze zmierzonymi wartościami.

TESTY PODSTAWOWE

Wykonujemy w celu oceny poprawności, dokładności oraz powtarzalności procedur diagnostycznych z różną częstotliwością.
Image

Posiadamy akredytację

w pełnym zakresie

Jesteśmy po to aby pomóc Ci w realizacji już w momencie podjęcia przez Ciebie decyzji o otwarciu gabinetu rentgenowskiego.

Zweryfikujemy, czy pomieszczenie którym dysponujesz odpowiada przepisom prawnym obowiązującym w kraju, wykonamy pełny projekt gabinetu oraz obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim, zapewnimy pełną opiekę w procesie modernizacji pomieszczenia, oraz stworzymy księgę jakości i pełen komplet dokumentów niezbędnych dla formalno-prawnego zarejestrowania gabinetu RTG.

Wykonujemy testy akceptacyjne i specjalistyczne

aparatury RTG stosowanej w:

Stomatologii

Radiografii

Fluoroskopii

Mammografii

Angiografii

Tomografii kopmuterowej

Czym są testy?

Testami nazywa się zbiór złożonych pomiarów fizycznych, mających na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa pacjenta oraz prawidłowego działania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie eksploatacji aparat rentgenowski musi posiadać aktualne świadectwa testów kontroli jakości parametrów fizycznych.
Obecnie obowiązujące wymagania dotyczące kontroli jakości pracy aparatury rentgenowskiej zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zaleceniach IEC oraz w Raporcie Komisji Europejskiej.

Zakres testów z zakresu kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów i częstość wykonywania testów eksploatacyjnych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 884).

Czym jest akredytacja i jakich podmiotów dotyczy?

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy), laboratorium (badawczego, wzorcującego, etc.), jednostki inspek-cyjnej, do działań w określonym zakresie. Zakres akredytacji jest załącznikiem do certyfika-tu akredytacji i precyzuje obszar potwierdzonych kompetencji.

Image

Najczęstsze pytania klientów

Jakie testy należą do grupy testów podstawowych?

Testy roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe, codzienne, których szczegółowy zakres oraz dopuszczalne odchylenia fizycznych parametrów określa załącznik nr do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 884).

Czym są testy akceptacyjne?
Jak często powinny być wykonywany test specjalistyczny?
Jak należy się przygotować do testu specjalistycznego?
Jakie elementy aparatu podlegają testom?
Kto jest uprawniony do wykonywania testów specjalistycznych?
Jakie są konsekwencje niewykonania testów rtg?

Zaufali nam

0
NZOZ / PRZYCHODNIE
0
SZPITALE
0
STOMATOLODZY
0
PLACÓWKI PRYWATNE

Posiadamy akredytację

w pełnym zakresie

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest fakt, że we wszystkich międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez Laboratorium Wzorców Wtórnych Instytutu Medycyny Pracy i Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia uzyskaliśmy 100% pozytywnych wyników.

Image

Zadzwoń po wycenę lub więcej informacji:

Skontaktuj się z koordynatorem pracy laboratorium

+48 58 345 23 16

Dane kontaktowe

   ul. Sucha 16, 80-531 Gdańsk

  +48 58 345 23 16

 kontakt@mkjradiologia.pl

pn.-pt. 8.00-16.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):
Marcin Siemienkiewicz (iodo@mkjradiologia.pl)